Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

5 december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor deze groep. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben. Dat meldt de Kinderombudsman. 

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer benadrukt de impact die dit heeft op het leven van kinderen: “Opgroeien in armoede is zoveel meer dan het niet hebben van spullen. Deze kinderen lopen op alle vlakken in hun leven achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen.”

De aanpak van armoede moet volgens de Kinderombudsvrouw daarom gericht zijn op alle gebieden waar kinderen in armoede achterstand hebben: “Armoedebeleid is nu vooral gericht is op het verbeteren van het leven van kinderen buitenshuis. Om deze kinderen echt te helpen, moet er een samenhangende aanpak komen die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen, te beginnen bij het verbeteren van de onzekere en instabiele thuissituatie.”

Voor het onderzoek is gesproken met kinderen, jongeren en ouders die leven in armoede. Ook vulden 1.395 kinderen en jongeren, waarvan 196 in armoede leven, een vragenlijst in over hun leven. De groep kinderen die thuis te maken heeft met armoede, is veel negatiever over het leven dan leeftijdsgenoten die niet in armoede opgroeien. Zij geven een leven gemiddeld een 6,6, terwijl kinderen die geen armoede kennen hun leven met een 7,5 beoordelen. Wie naast armoede kampt met andere problemen, geeft zijn leven een 5,5.

Ontevredenheid gaat met name over stabiliteit en zekerheid. Zo is er niet elke dag een warme maaltijd en zijn gezinnen bang om huis huis gezet te worden. Er heerst veel spanning en stress in huis, bij zowel ouder als kind. De Kinderombudsvrouw stelt dat het huidige armoedebeleid te weinig gericht is op de thuissituatie en dat er niet wordt gekeken naar wat een gezin echt nodig heeft. Ze pleit daarom voor meer maatwerk en wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt dat gericht is op het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en ouders. Dat begint volgens haar bij het verbeteren van de inkomenssituatie en het oplossen van schulden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids