Normal_kind__overgewicht__dik__afvallen__buik__obesitas__gezondheid

Een gecoördineerd leefstijlprogramma voor kinderen op de basisschoolleeftijd heeft een positief effect op het beperken van gezondheidsrisico's als gevolg van overgewicht. Al op jonge leeftijd zijn de effecten duidelijk waarneembaar. Dat schrijven wetenschappers van het Maastricht UMC+ in het wetenschappelijk tijdschrift The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. De resultaten komen voort uit onderzoek naar het effect van een domein overstijgende aanpak, waarin verschillende samenwerkingspartners zich verenigen om het risico op chronische ziekten bij jongeren met overgewicht te reduceren. Dit meldt Maastricht UMC+.

In Nederland heeft één op de zeven kinderen te kampen met overgewicht. Bij een deel van deze kinderen zijn de nadelige effecten op de gezondheid al duidelijk zichtbaar, zelfs al op de basisschoolleeftijd. Preventie van overgewicht is dan ook essentieel, maar kinderen die nu al lijden aan overgewicht hebben extra hulp nodig om de gezondheid te verbeteren. 'Your COACH Next Door' is het programma dat uitkomst moet bieden en in Maastricht al als pilot wordt uitgevoerd. Hierbij worden de krachten gebundeld tussen zorgverleners, lokale en regionale overheden, zorgverzekeraars, sportverenigingen, en anderen.

Centrale coördinatie

Landelijk is er een breed gedragen consensus over hoe de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen er uit zou moeten zien: een individueel afgestemd aanbod vanuit een breed netwerk aan organisaties. Bij het project 'Your COACH Next Door' is een belangrijke, coördinerende rol weggelegd voor een centrale zorgverlener. Hij of zij brengt samen met het gehele gezin (en dus niet alleen de jongere met overgewicht) in kaart welke ondersteuning nodig is en faciliteert hierbij. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding door een diëtist, kinderarts, opvoedondersteuning of begeleid bewegen. Het uitgangspunt is dat kinderen door deze op maat begeleiding een effectieve behandeling krijgen van hun overgewicht en onderliggende problematiek. Zodoende groeien ze gezonder op, met een betere kwaliteit van leven.

Effect

In recent onderzoek tonen Maastrichtse wetenschappers dus aan dat de aanpak bij kinderen op basisschoolleeftijd effectief is. Het effect van het programma werd getoetst bij zo'n 150 kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar en vergeleken met een groep kinderen (eveneens 150) in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. In beide groepen bleken verschillende risicofactoren voor de algehele gezondheid (zoals insulineresistentie, verhoogde bloeddruk, cholesterol en leverontstekingswaardes) als gevolg van overgewicht aanwezig. Het gecoördineerde leefstijlinterventieprogramma was het meest effectief bij de jongste leeftijdscategorie, resulterend in een verlaging van de risicofactoren.

Door: Nationale Zorggids