Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Gemeenten weigeren te accepteren dat het nieuwe kabinet wil bezuinigen op de jeugdzorg. Alle gesprekken over de verbetering van de jeugdzorg dreigen daardoor gestaakt te worden. Als het kabinet deze plannen doorzet, zitten de gemeenten niet meer aan tafel om over verbeteringen te spreken. Dit meldt Trouw. 

Er zijn grote zorgen over kwetsbare kinderen. Het kabinet wil de komende jaren 30 procent van het totale jeugdzorgbudget bezuinigen. Dit betekent dat er 1,5 miljard euro minder beschikbaar is voor de hulp aan kinderen. “Dat zal grote gevolgen hebben”, zegt Eelco Eerenberg namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Eigen bijdrage

De coalitie wil geld besparen door een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Gezinnen in de knel draaien daardoor zelf voor een deel van de kosten op. Gesprekken over hervorming van de jeugdzorg dreigen hierdoor stil komen te liggen. VNG legt donderdag tijdens de ledenvergadering een resolutie voor, waarin zij worden gevraagd om meewerken aan verbetering van de jeugdzorgsector te staken, tot het kabinet een andere richting opgaat.

Nieuwe staatssecretaris

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Jeugd en Preventie gaat onder meer met de gemeenten in gesprek. Hij zegt het financiële vraagstuk heel belangrijk te vinden, maar wil vooral aan inhoudelijke verbeteringen werken. Hij schrijft: “Hoe kunnen we ons jeugdstelsel zo organiseren dat er passende zorg is voor kinderen wanneer zij dat nodig hebben? Daar wil ik zeker ook jongeren en hulpverleners bij betrekken.”

Door: Nationale Zorggids