Normal_th_vrouw_in_bed

Vrouwen die na een gynaecologische ingreep re-integreren met een eHealth programma herstellen sneller en gaan ook weer eerder aan de slag. Daarnaast ervaren zij een lagere pijnintensiteit en betere kwaliteit van leven. De tevredenheid over het gebruik van zo’n eHealth-interventie is zowel bij patiënten, zorgverleners als werkgevers groot. Dit concludeert arts-onderzoeker Ton Vonk Noordegraaf, die gezien de positieve effecten en de relatief lage kosten pleit voor de inzet van deze weinig belastende (e)-interventie bij meer soorten operaties. 

Herstel en terugkeer naar werk na gynaecologische (laparoscopische) operaties duurt vaak veel langer dan vanuit medisch perspectief nodig is. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de patiënt en haar (werk) omgeving. Ton Vonk Noordegraaf onderzocht de risicofactoren op een langdurig verzuim na zo’n operatie. Uit aanvullende discussiegroepen met deze vrouwen bleek onder anderen dat artsen vaak onduidelijke en tegenstrijdige adviezen geven. Zo is het voor vrouwen onduidelijk wanneer ze welke activiteiten mogen hervatten.
 
Vonk Noordegraaf formuleerde samen met een expert-panel van gynaecologen, bedrijfs- en huisartsen gedetailleerde adviezen voor het hervatten van (werk) activiteiten na een operatie. Zo ontwikkelde hij een interactieve eHealth-interventie met op-maat-gemaakte hersteladviezen. Daarnaast brengt dit eHealth programma herstelproblemen aan het licht en biedt het hulp voor de vergroting van de zelfredzaamheid. Ook geeft de site mogelijkheden tot online communicatie (lotgenotencontact) en is er een film te zien met veelvoorkomende valkuilen en adviezen voor de periode rondom de operatie en bij terugkeer naar werk.
 
Vonk Noordegraaf promoveert 18 juni bij VUmc.
 
© Nationale Zorggids