Normal_geboorte_baby_zwanger_gynaecologie_obstetrie_verloskunde_011

Het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Leiden heeft een prijs gekregen als 'meest grensverleggende VSV van Nederland'. De prijs wordt toegekend door Talmor, een landelijk werkende organisatie op het gebied van zorg. Dit meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Voorzitter van VSV Leiden Juliët Droog: 'Dit is een prachtige kroon op onze regionale samenwerking en een enorme stimulans om door te gaan op deze weg.' Droog is verbonden aan Verloskunde LUMC. Om te zorgen dat elke zwangere op ieder moment de juiste zorg kan krijgen wordt er door de verschillende partijen intensief samengewerkt. Dit is in de geboortezorg nog niet zo vanzelfsprekend vanwege de scherpe scheiding tussen kraamzorg, zorg door de verloskundige, en de zorg door de specialist in het ziekenhuis.

VSV Leiden zet daarom hoog in op een goede samenwerking met de verschillende zorgverleners in de regio Leiden. VSV Leiden wordt gevormd door Geboorte Huis Leiden (de afdelingen Verloskunde van het Diaconessenhuis en het LUMC), LEO (verloskundigenpraktijken in Leiden en omstreken) en het Kraamzorgnetwerk.

© Nationale Zorggids