Normal_baby_couveuze_geboorte

Vroeggeboren kinderen met een extreem laag geboortegewicht (minder dan één kilo) hebben op latere leeftijd meer kans op een verhoogde bloeddruk en problemen met de nieren. Ook lopen zij op elfjarige leeftijd een groter risico op overgewicht en minder spierkracht, zo blijkt uit onderzoek van Anke Raaijmakers, verbonden aan de KU Leuven. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Kinderen met een geboortegewicht van minder dan één kilo worden langere tijd gevolgd. Hoewel er al veel bekend is over de hersenontwikkeling van vroeggeboren kinderen met een laag geboortegewicht, is er nog weinig bekend over de gevolgen daarvan op de nieren, bloedvaten en het hart. Raaijmakers onderzocht daarom 93 elfjarige kinderen die bij hun te vroege geboorte een extreem laag geboortegewicht hadden. Ze stelde tevens een controlegroep in van 87 elfjarigen die niet te vroeg geboren waren.

Raaijmakers concludeert dat kinderen met een extreem laag geboortegewicht lange tijd kleiner en fijner zijn dan anderen, ook op elfjarige leeftijd. Op diezelfde leeftijd hebben zij minder spierkracht en meer vet dan kinderen die niet te vroeg geboren waren. Ook de nieren vertoonden een achterstand: ze waren relatief klein en hadden een verminderde nierfunctie. Een verhoogde bloeddruk komt voor bij een kwart van de elfjarigen in de stuurgroep.

“We weten al langer dat kinderen met een laag geboortegewicht na een voldragen zwangerschap als volwassenen meer risico lopen op obesitas, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Met deze studie tonen we aan dat we dezelfde patronen ook terugzien bij prematuren met een extreem laag geboortegewicht”, aldus Raaijmakers. Ze wil vervolgonderzoek doen om de oorzaken van deze problemen te achterhalen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids