Normal_zwanger_buik_zwangerschap_baby

Sinds 1 mei hebben statushouders die voor een consult of behandeling bij de huisarts komen recht op een telefonische tolk. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) wil dat er tevens een tolkentelefoon komt voor verloskundigen die spreken met zwangere asielzoekers die een verblijfstatus krijgen. Dat meldt de KNOV.

Zwangere asielzoekers met een verblijfstatus beheersen de Nederlandse taal nog lang niet altijd voldoende. Het is voor verloskundigen daarom lastig om goed met deze vrouwen te communiceren, wat erg van belang is in bijvoorbeeld noodgevallen. De KNOV is van mening dat niet alleen statushouders, maar alle vrouwen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen een tolk zouden moeten krijgen.

Huisartsen hebben hiervoor sinds 1 mei een tijdelijke regeling toegezegd gekregen door het ministerie van Volksgezondheid. De KNOV wil dat niet alleen huisartsen, maar ook fysiotherapeuten, verloskundigen, tandartsen, apothekers, de ggz, de GGD en verloskundigen de tolkentelefoon vergoed krijgen. De beroepsgroepen samen werken hier samen aan en pleiten dan ook voor een structurele vergoeding van de tolkentelefoon in de gehele zorgsector. 

Door: Redactie Nationale Zorggids