Normal_rss_entry-201667

Het plan van het kabinet om ouders zo nodig te verplichten hun kinderen in te enten als ze die naar de kinderopvang willen brengen, is op een obstakel gestuit. De politiek moet zelf bepalen wanneer die maatregel aan de orde is, terwijl het kabinet hoopte dat aan wetenschappers over te laten.

Het kabinet had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd een ondergrens vast te stellen voor de zogeheten vaccinatiegraad. Als zoveel ouders hun kinderen niet inenten dat het gevaarlijk wordt, zou een vaccinatieplicht voor de kinderopvang kunnen worden ingevoerd. Maar de politiek moet die ondergrens zelf bepalen, vindt het RIVM. Die zou moeten afhangen van bijvoorbeeld de ernst van de ziekte waartegen het vaccin beschermt.

Politiek besluit

"Dit maakt het wat spannender en ingewikkelder", zegt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis. "Het wordt nu echt een politiek besluit, maar wie zijn wij als politici om dat keihard vast te stellen? Maar de bal ligt nu bij ons."

Door: ANP