Minder onjuiste etiketten op zuigelingenvoeding

De etiketten op zuigelingenvoeding voldoen in vergelijking met een aantal jaren geleden beter aan de wettelijke regels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in 2019 onderzoek naar de etikettering van zuigelingenvoeding. Bij de eerste inspectieronde bleek dat 74 procent van de etiketten volledig voldeed aan de regels. Dat is een verbetering ten opzichte van 2015, toen dat nog maar voor 53 procent van de etiketten gold. Het merendeel van de overtredingen was bovendien zodanig dat de kans op misleiding van de consument gering is. Ook werd er in 2019 nog maar 1 niet-toegestane gezondheidsclaim aangetroffen. Dit meldt NVWA.

In 2015 constateerde de NVWA dat maar iets meer dan de helft van de etiketten van zuigelingenvoeding (53 procent) voldeed aan de regels. Fabrikanten pasten de regels van de zogenoemde Claimsverordening (EG-verordening nr. 1924/2006) niet goed toe, ook niet na diverse eerdere handhavingsprojecten. De branche heeft daarop het initiatief genomen om te komen tot een vrijwillig systeem van zelfregulering. Dat is neergelegd in de Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding. Door niet-toegestane gezondheidsclaims te gebruiken, kan een product gezonder lijken dan andere, terwijl dit niet zo is. Daardoor zou de consument misleid kunnen worden.

Onderzoek afgelopen jaar

Om te onderzoeken welk effect zelfregulering heeft op de naleving, onderzocht de NVWA in de periode april tot en met juni van 2019 opnieuw etiketten van zuigelingenvoeding. Inspecteurs onderzochten 29 verschillende volledige zuigelingenvoeding en 44 verschillende merken opvolgvoeding voor zuigelingen en constateerden dat 74 procent van de etiketten volledig voldeed aan de regels. De zuigelingenvoedingen waren afkomstig van 15 bedrijven.

Wanneer overtredingen werden aangetroffen, moesten deze worden hersteld; inspecteurs controleerden vervolgens of dat ook daadwerkelijk was gebeurd. Na 1 of meer herinspecties voldoen alle etiketten volledig aan de wet- en regelgeving. Bij preventief getoetste etiketten zorgt de Keuringsraad er voor dat bedrijven de overtredingen herstellen.

Websites scoren minder goed

Met de websites van fabrikanten was het minder goed gesteld: minder dan de helft (48 procent) voldeed na een eerste inspectie aan de regels. Op de website van 1 product werd zelfs een medische claim gemaakt, waarmee het product wordt beschouwd als een geneesmiddel. De NVWA handhaaft dan op basis van de Geneesmiddelenwet. Na 1 of meer herinspecties voldoen alle websites volledig aan de wet- en regelgeving.

Door: Nationale Zorggids