Normal_pexels-pixabay-272056

Stichting Beschermde Wieg gaat haar concept wereldwijd overdraagbaar maken. Zij richt daarom een internationaal samenwerkingsverband op, dat zich niet alleen ten doel stelt babysterfte na te vondeling legging te voorkomen, maar ook preventieve hulp biedt aan ongewild zwangere, zorgmijdende vrouwen. Kennisdeling, best practices en krachtenbundeling vormen de basis voor de ‘International association to prevent baby abandonment’. Dit meldt Stichting Beschermde Wieg. 

De Stichting helpt daarbij ook vrouwen voor wie anonimiteit van levensbelang is en verzekert hen van zwangerschapscontroles en een veilige bevalling. Daarnaast helpt zij aanstaande moeders tot een weloverwogen keuze te komen over de toekomst van hun kind. Meer dan 50 procent van de vrouwen besluit uiteindelijk zelf voor hun kind te zorgen, waarbij de stichting moeder en kind begeleidt zolang dat nodig is. Besluit de moeder haar kind af te staan ter adoptie, dan stelt de stichting alles in het werk de afstammingsgegevens veilig te stellen voor het kind.

1.800 zorgmijdende zwangere vrouwen

In zes jaar tijd bereikte de stichting meer dan 1.800 zorgmijdende zwangere vrouwen. Decennialang werden in Nederland jaarlijks gemiddeld vijf vondelingen gevonden, waarvan de meesten dood. De afgelopen eenentwintig maanden zijn er geen vondelingen gevonden. Aangenomen wordt dat veel vrouwen die voornemens waren hun kind te vondeling te leggen, dan wel te doden, op tijd Beschermde Wieg wisten te vinden. Deze resultaten hebben er inmiddels toe geleid dat het Rijk de stichting heeft erkend en jaarlijks subsidie verstrekt.

Beschermde Wiegkamers 

Het concept, dat is gebaseerd op kosteloze 24 uurs bereikbaarheid voor anonieme hulpvragen, bestaat nog nergens in de wereld. Beschermde Wieg heeft als enige organisatie ter wereld ‘Beschermde Wiegkamers’. Kamers waar een moeder uitgenodigd wordt zelf om hulp te vragen en er een ‘warme overdracht’ plaats kan vinden. In sommige landen kent men wel de mogelijkheid een baby achter te laten in een babyluikje, wat de kans op hereniging en nazorg minimaliseert. De preventieve aanpak van Beschermde Wieg, waarmee moeders tot weloverwogen beslissingen kunnen komen, op medisch verantwoorde wijze kunnen bevallen en op nazorg kunnen rekenen, worden wereldwijd onvoldoende benut.

Eerste overleg met België en Duitsland

Stichting Beschermde Wieg heeft inmiddels een eerste overleg gepland met organisaties in België en Duitsland. Zij heeft als doel het Nederlandse concept “uit te rollen” en daarvoor ook de steun van de betreffende overheden te winnen. Een wereldwijde community, waarin de overtuiging dat iedere baby recht heeft op leven, een veilige wieg en elke vrouw op een veilige bevalling, centraal staat.

Door: Nationale Zorggids