Normal_baby_pasgeboren_geboorte

In de eerste negen maanden van 2021 zijn 6.800 meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van 2020. Het is de verwachting dat het aantal geboorten in 2021 op bijna 180.000 uitkomt, een aantal dat sinds 2011 niet meer is bereikt. Vooral bij dertigers werden meer kinderen geboren. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige ramingen.

De afgelopen jaren werden relatief weinig kinderen geboren, jaarlijks rond de 170.000. Op basis van de nu beschikbare informatie wordt geraamd dat dit er in heel 2021 bijna 10.000 meer zullen zijn. Daarmee neemt - na een dalende trend sinds de eeuwwisseling - het aantal geboorten duidelijk toe.

Vooral meer geboorten bij dertigers

In de eerste negen maanden van 2021 werden vooral bij dertigers meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van voorgaande jaren. In 2020 werden per duizend vrouwen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar 127 kinderen geboren, voor 2021 wordt verwacht dat dit er 135 zullen zijn. Ook vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen in 2021 meer kinderen. Sinds 2010 was het aantal geboorten bij vrouwen tussen de 25 en 35 juist afgenomen.

Vrouwen jonger dan 25 jaar kregen minder kinderen, onder hen zette de eerdere daling in het aantal geboorten verder door.

Niet alleen toename eerstgeborenen

Op basis van de eerste negen maanden van 2021 wordt geraamd dat er per duizend vrouwen van 15 tot 50 jaar bijna 22 eerste kinderen worden geboren, tegenover ruim 20 eerstgeborenen vorig jaar. Vooral bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar nam het aantal eerste kinderen toe.

Niet alleen het aantal eerstgeborenen was hoger dan vorig jaar, er werden ook meer tweede en derde kinderen geboren. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst.

Door: Nationale Zorggids