Normal_zwangerschapstest

Een regionaal samenwerkingsprotocol tussen verloskundigen en huisartsen in de regio Noord-Kennemerland moet leiden tot een intensievere samenwerking. Waar praktijken eerder individuele afspraken met elkaar maakten, moet de nieuwe werkwijze zorgen voor een efficiëntere organisatie van de samenwerking en structurele verbetering van de geboortezorg. Huisartsen en verloskundigen verliezen hierdoor minder kostbare tijd voor de patiënt. Dit meldt Skipr. 

Huisartsen en verloskundigen hebben veel contact om de zorg voor zwangere vrouwen te regelen. Beide groepen zorgverleners verliezen hierdoor veel tijd dat ook aan patiënten besteed kan worden en bovendien lopen ze elkaar vaak mis omdat ad hoc overleggen niet iedereen op dat moment schikken.

Huisarts ontlasten

In de regio Noord-Kennemerland willen ze de geboortezorg nu beter organiseren. Het regionaal samenwerkingsprotocol bevat afspraken over informatievoorziening tussen huisarts en verloskundige, over bijvoorbeeld medische en psychosociale omstandigheden van de vrouw, de overdracht bij de start van de zwangerschap en geneesmiddelengebruik. Verloskundigen nemen ook een paar taken over van de huisarts, bijvoorbeeld tests bij een vermoedelijke urineweginfectie.

“Door deze samenwerkingsafspraken kunnen wij meer tijd aan de zwangere besteden. De lijnen worden korter, waardoor afstemming over bijvoorbeeld medicatie of doorverwijzen soepeler verloopt. Bezoek door een zwangere aan de huisartsenpost is niet meer nodig als het gaat om het uitsluiten van een urineweginfectie”, legt verloskundige Alwine Ages uit.

Door: Nationale Zorggids