Normal_late_abortus_bij_ernstige_afwijkingen_niet_toegestaan_in_nederland

Het uitvoeren van een abortus bij een baby van 24 weken of ouder is strafbaar in ons land. Ook als een kind ernstige afwijkingen heeft en dus eigenlijk niet levensvatbaar is. Of die grens bij ernstige medische gevallen moet worden opgeschoven, moet blijken uit onderzoek van ZonMw. In de tussentijd heeft de moeder van een kindje met ernstige afwijkingen die na de 24 weken kwam te overlijden in België, de Wet van L.E.F. opgesteld. Hiermee wil ze transparantie communicatie en andere regelgeving wil realiseren. Dit meldt Nieuwsuur. 

Bienvenida van Linscheer kwam er pas bij een groei-echo rond de dertig weken achter dat de hersenen van haar zoontje ernstig onderontwikkeld waren. Hij zou een onbehandelbare vorm van epilepsie krijgen en cognitief zou hij zich niet kunnen ontwikkelen. Na zijn geboorte stond hem geen kwaliteit van leven te wachten. De Nederlandse abortuswetgeving maakt geen onderscheid tussen abortus vanwege een ongewenste zwangerschap of omdat een kind ernstige afwijkingen heeft. Omdat Van Linscheer de zwangerschap wilde beëindigen, moest ze daarvoor naar België. Artsen in Nederland zouden namelijk strafbaar zijn als ze haar zouden helpen.

Ethische commissie 

In België beoordeelt een ethische commissie of een kindje inderdaad een dusdanige ernstige afwijking heeft om de zwangerschap te beëindigen. De ernst van de afwijking bepaalt de zwangerschapsleeftijd waarbij dat kan. In het geval van Linscheer mocht zij een late zwangerschapsafbreking ondergaan. Zij wil dat de wet in Nederland hier ook op wordt aangepast en heeft daarop de Wet van L.E.F. in het leven geroepen. De Nederlandse Gynaecologen Vereniging (NVOG) pleitte in 2013 al voor een einde aan de 24-wekentermijn als het gaat om baby's met zeer ernstige aangeboren afwijkingen. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky