Normal_stad_rotterdam_erasmusbrug

In de gemeenteraad van Rotterdam is positief gereageerd op een initiatief om een zogenoemd respijthuis op te zetten. Daarin worden hulpbehoevende mensen opgevangen om mantelzorgers voor enige tijd te ontlasten. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is voor dit initiatief waarvoor PvdA-raadslid Fatima Talbi een motie indiende. Dat meldt Skipr. 

Talbi diende het voorstel in na een bezoek aan Alkmaar, waar het eerste respijthuis van Nederland staat. Daar logeren kinderen, volwassenen en ouderen die vrijwel dagelijks door een mantelzorger worden verzorgd, meestal ouders, partner of kind. 'Tijdens de logeerperiode kunnen mantelzorgers de zorg voor een korte periode aan anderen overlaten, zodat zij even tijd voor zichzelf krijgen', zegt Talbi. In het huis werken voornamelijk vrijwilligers.

Uit onderzoek blijkt dat 16.000 van de in totaal 127.000 Rotterdamse mantelzorgers zich overbelast voelen. Dit is voor de raad reden genoeg om aan het college twee ton te vragen. In de motie, die gesteund wordt door PvdA, VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en de Christen Unie/SGP wordt aan het college gevraagd om een initiatiefnemer te zoeken en daarmee het project op te zetten. Raadslid Talbi verwacht dat er op termijn meer respijthuizen in de stad nodig zullen zijn.

© Nationale Zorggids