Normal_tandarts_tandartsstoel_gebit_mond
De Nederlandse Zorgautoriteit breidt de compensatieregeling voor de langdurige zorg uit naar aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten. Na de corona-uitbraak hebben deze aanbieders minder cliënten behandeld, waardoor ze minder inkomsten hadden. Hun vaste kosten liepen wel door. Ook deze aanbieders kunnen nu een vergoeding krijgen voor de doorlopende kosten die zij tijdens de corona-uitbraak gemaakt hebben. Dit meldt de NZa.
 
De beleidsregel waarin aanbieders in de langdurige zorg gecompenseerd worden voor de gevolgen van de corona-uitbraak bevatte nog geen mogelijkheid om de doorlopende kosten van mondzorgaanbieders te vergoeden voor het leveren van tandheelkundige zorg in de langdurige zorg. Hiervoor was een afzonderlijke oplossing nodig. Wlz-mondzorg wordt namelijk grotendeels bovenbudgettair bekostigd en valt niet binnen de contracteerruimte. De aanpassingen hiervoor zijn nu opgenomen in de beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158b). 
 

Continuïteit Wlz-mondzorg

In bestuurlijke overleggen hebben het ministerie van Volksgezondheid, de NZa en ZN afspraken gemaakt over de oplossingsrichting om de doorlopende kosten van aanbieders van Wlz-mondzorg te compenseren. Het doel daarvan is om de continuïteit van Wlz-mondzorg te borgen. Deze maatregel heeft betrekking op de periode 1 maart tot 1 juli 2020. De verantwoordingswijze is pragmatisch vormgegeven om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.
 
Door: Nationale Zorggids