NZG Werken in de ouderenzorg

Voor een actueel overzicht van vacatures in de ouderenzorg in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Zorggids. Bij sector kiest u dan voor ouderenzorg.
 
Collectieve arbeidsovereenkomst ouderenzorg
In de ouderenzorg geldt de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 2016-2018. De CAO VVT 2016-2018 loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018. 
 
Wat verdient een medewerker in de ouderenzorg?
In de CAO VVT 2016-2018 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van personeel uit de ouderenzorg staat uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de cao.
 
Welke opleiding heb je nodig voor de ouderenzorg?
De meest voorkomende functies in de ouderenzorg zijn verpleegkundige en verzorgende. Met een diploma in deze richting kan in onder andere verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of de thuiszorg gewerkt worden. De opleiding tot verzorgende of verpleegkundige kan op de niveaus 1 tot en met 4 in het mbo worden gevolgd. Ook bestaat de hbo-opleiding Verpleegkunde. Afhankelijk van het niveau worden de taken complexer en daarmee de verantwoordelijkheid groter.
 
Welke opleidingen zijn er voor beroepen in de ouderenzorg?
De vier opleidingen die worden gegeven in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn Zorghulp, Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende en Verpleegkundige. Bij het halen van een opleiding van een bepaald niveau kan men kiezen voor een vervolgopleiding op een hoger niveau. Met een opleiding niveau 4 kan gekozen worden voor een specialisatie in de vorm van een vervolgopleiding voor een specifiek beroep.
 
Na de hbo-opleiding kan de post hbo-opleiding Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie gedaan worden. Bij deze opleiding wordt men ook onderwezen in coördinerende en leidinggevende vaardigheden. Daarnaast wordt van hbo'ers verwacht dat zij wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunnen brengen.
 

© Nationale Zorggids