Normal_opa_ouderen_wachten_bejaarden

Zorggroep Alliade en ZuidOostZorg bereiden een bestuurlijke fusie voor. Met de fusie verwachten de zorgorganisaties beter in staat te zijn in te spelen op veranderingen in de ouderenzorg. Dit meldt Zorgvisie.

ZuidOostZorg biedt ouderenzorg thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen in Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf. Zorggroep Alliade biedt naast ouderenzorg ook gehandicaptenzorg, gespecialiseerde jeugdzorg en thuiszorg. De ouderenzorg wordt geleverd door Meriant in Heerenveen en Wolvega. Wanneer de fusie doorgaat, zal ZuidOostZorg een dochter worden binnen Zorggroep Alliade maar als zelfstandige zorgaanbieder blijven bestaan.
 
De voorgenomen fusie zal geen gevolgen hebben voor cliënten van beide organisaties. Cliënten van ZuidOostZorg en Meriant blijven dezelfde zorg en ondersteuning houden door de voor hen bekende  zorgverleners. De fusie moet het voor de organisaties mogelijk maken te blijven investeren in specialismen en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten waarbij ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Met de fusering blijft het ook mogelijk voor ZuidOostZorg om kleinschalige woonvormen in dorpen in stand te houden.
 
De verschillende adviesorganen moeten nog een besluit nemen over de voorgenomen fusie en ook de Autoriteit Consument en Markt moet nog akkoord gaan. Wanneer dit gebeurt hopen beide organisaties op 1 januari 2014 te fuseren.
 
© Nationale Zorggids