Normal_introductie_cvamap

Een groot aantal regionale zorgaanbieders, waaronder Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en Gemini Ziekenhuis, vormen de CVA-keten Noord/Midden Kennemerland - Kop Noord Holland. Dit is een samenwerkingsverband van zorginstellingen die voorzien in de noodzakelijke zorg voor patiënten die een hersenbloeding (CVA) of herseninfarct (TIA) hebben gehad. Dit meldt MCA.

Een hersenbloeding of –infarct is een ingrijpende gebeurtenis voor patiënten en hun naasten. De gevolgen kunnen uiteenlopen van nauwelijks merkbaar tot ernstige invaliditeit. Deze patiënten krijgen niet alleen te maken met het ziekenhuis, maar ook met andere zorgaanbieders. Zonder last te hebben van muren en belangen tussen organisaties wordt de CVA-zorg op elkaar afgestemd. Het doel van de ketenpartners is om voor elke patiënt een individueel zorgplan op te stellen, zodat  levenskwaliteit en het functioneren van patiënten na een hersenbloeding verbeterd kunnen worden. Met de samenwerking wordt voorkomen dat er zorgoverlap plaatsvindt of onvolledige zorgverlening.

Het integrale zorgplan voor patiënten is gericht op een snelle start van zowel behandeling als revalidatie, een goede aansluiting van zorg door verschillende aanbieders en een zo goed mogelijk nazorg. De CVA-keten is een inzichtelijk regionaal ketennetwerk van zorgaanbieders: ziekenhuis, thuiszorginstellingen, huisartsenorganisaties, revalidatie-instellingen, patiëntenvereniging, belangenvertegenwoordigers, zorgkantoren en zorgverzekeraars.

© Nationale Zorggids