Normal_pexels-ave-calvar-martinez-5072316

Zoals ieder jaar staat de maand oktober in het teken van borstkanker. De diagnose borstkanker komt helaas vaak voor. Sinds 2018 heeft elk ziekenhuis een palliatief team, om patiënten met uitgezaaide borstkanker en hun naasten begeleiding te bieden. Uit onderzoek van de Borstkankervereniging blijkt dat 75 procent van mensen met uitgezaaide borstkanker niet op de hoogte is van wat dit zorgteam biedt. Slechts 5 procent maakt werkelijk gebruik van palliatieve zorg. Dit meldt Borstkankervereniging Nederland.

 

Palliatief team

Een palliatief team is een team van zorgprofessionals dat begeleiding en ondersteuning biedt aan patiënten met uitgezaaide borstkanker en hun naasten. De zorg is gericht op kwaliteit van leven en op symptoombestrijding. Met de patiënt worden klachten besproken, maar ook voor onderwerpen als angst en eenzaamheid, en vragen over het levenseinde kan de patiënt bij de zorgprofessionals terecht. Ook geeft het team advies aan andere hulpverleners over het omgaan met deze ziekte. 

Onbekend

Toch blijkt uit vragenlijsten dat slechts een klein deel (5 procent) aangeeft deze zorg te ontvangen.  Ruim de helft van de ondervraagden wist niet van het bestaan af van een palliatief team. Een oorzaak hiervan is de verwarrende term ‘palliatief’. Deze naam associeert men vaak met de laatste levensfase en niet iedereen met uitgezaaide borstkanker kan zich daarin vinden. Een belangrijk verschil tussen terminale en palliatieve zorg is dat de palliatieve fase veel langer kan duren. 

Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van mensen met uitgezaaide borstkanker geen gebruikmaakt van het zorgteam. Dat is jammer, vooral omdat de behoefte aan ondersteuning regelmatig werd genoemd in de antwoorden. Daarom wil de vereniging palliatieve zorg meer onder de aandacht brengen.

 

Door: Nationale Zorggids