Normal_panadol_paracetamol_medicijnen

Naar aanleiding van een herbeoordeling van de Europese geneesmiddelenbewaker PRAC ten aanzien van het gebruik van codeïne als pijnstiller bij kinderen, is de bijsluiter voor  paracetamol/codeïne combinaties aangepast. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

PRAC heeft geadviseerd om codeïne, vanwege het risico op ademhalingsproblemen, alleen te gebruiken bij kinderen boven de 12 jaar wanneer pijnstillers zoals paracetamol en ibuprofen onvoldoende werken. Verder mag codeïne niet gebruikt worden voor pijnstilling bij kinderen en adolescenten na operatieve verwijdering van de keel- en/of neus amandelen vanwege slaapapneu. Dit is een aandoening waarbij de ademhaling tijdens de slaap regelmatig even stopt.

Het gevolg van de aanbeveling door PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) is dat paracetamol/codeïne combinaties, net als elders in Europa, nu ook in Nederland kunnen worden voorgeschreven aan kinderen tussen 12 en 18 jaar voor de behandeling van acute matige pijn, waarbij alleen paracetamol of ibuprofen onvoldoende werkt. Hierbij is het van belang dat de combinatie paracetamol/codeïne zo kort mogelijk (maximaal drie dagen) wordt gebruikt in de laagst werkzame dosis. Het gebruik van codeïne blijft ongeschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

© Nationale Zorggids