Normal_consult_dokter_arts

Volgens FNV wil minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meer onbevoegden inzetten om achterstanden in medische herkeuringen van mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn in te lopen. De achterstanden die in tien jaar tijd zijn ontstaan, zijn vooral het gevolg van het oplopende tekort aan verzekeringsartsen. Dit meldt vakbond FNV. 

Sinds 2016 zet het UWV basisartsen in om de herkeuringen weg te werken. FNV zegt meerdere malen te hebben gewaarschuwd voor het teruglopende aantal verzekeringsartsen. In de Nieuwsuur-uitzending van afgelopen weekend werd het voortdurende probleem weer aan de kaak gesteld.

Gedegen keuring noodzakelijk

“Het is een gotspe dat onbevoegde mensen, die soms niet eens in opleiding zijn als arts, nu van minister Koolmees medische herkeuringen moeten doen bij zwaar arbeidsongeschikten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Werknemers hebben recht op een gedegen keuring”, zegt bestuurder Erica Hemmes van FNV Uitkeringsgerechtigden.

Nu het maar niet lukt om de tekorten weg te werken, komt de minister volgens de vakbond met voorstellen om onbevoegden de herbeoordelingen voor hun rekening te laten nemen. Eerder kwam hij al met het voorstel om verzekeringsartsen niet langer de re-integratie-inspanningen van werkgevers te laten beoordelen in de eerst twee ziektejaren van zieke werknemers. “Met beide maatregelen dreigen zieke werknemers de dupe te worden van falen overheidsbeleid.”

Capaciteit vrijmaken

Volgens FNV moet het streven van de minister er op gericht zijn om voldoende verzekeringsartsen op de markt te krijgen. Naast duurzaam investeren in het aantrekkelijk maken van het vak moet op korte termijn ruimte gecreëerd worden. FNV stelt een concrete maatregel voor die op korte termijn soelaas kan bieden aan het tekort, namelijk: schaf de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling af. Door dit af te schaffen kan de vrijgevallen artsencapaciteit worden ingezet voor de dienstverlening in het kader van de Ziektewet. 

Door: Nationale Zorggids