Last onder dwangsom voor Rochayda Care in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt Rochayda Care een last onder dwangsom op. De Haagse thuiszorgaanbieder bleef zorg verlenen, ondanks een aanwijzing om de zorg staken. Rochayda Care moet de cliënten goed en zo snel mogelijk overdragen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Op 25 november 2022 gaf de inspectie Rochayda Care een aanwijzing. Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten, droeg de inspectie Rochayda Care op om de zorg te staken. Alle cliënten die zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz) moest Rochayda Care zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder. Daar had de zorgaanbieder tot uiterlijk 9 december de tijd voor.

Tijdens inspectieonderzoek stelde de inspectie vast dat Rochayda Care nog steeds zorg verleent. Rochayda Care voldoet hiermee niet aan de aanwijzing.

Hoe nu verder?

Met een last onder dwangsom dwingt de inspectie af dat Rochayda Care alsnog de zorg staakt. De dwangsom is 2.000 euro per week met een maximum van 10.000 euro. Als Rochayda Care binnen 1 week de cliënten zorgvuldig overdraagt, hoeft de zorgaanbieder de dwangsom niet te betalen.

Door: Nationale Zorggids