NZG Financiering

Bijdragen en subsidies voor zorgopleidingen
De overheid wil door het beschikbaar stellen van diverse subsidies en tegemoetkomingen zorgen voor goed geschoold personeel. Opleidingsinstituten kunnen een bijdrage aanvragen voor de scholing van artsen en verzorgenden. Medische vervolgopleidingen worden bekostigd via beschikbaarheidsbijdragen. Dit regelt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Door deze aanpak reguleert de overheid het aantal beroepskrachten dat per zorgopleiding opgeleid wordt. Het toewijzingsproces van de opleidingsplaatsen valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van volksgezondheid. Zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden kunnen via het Stagefonds zorg een bijdrage in de kosten ontvangen voor stagebegeleiding. Deze bijdrage wordt alleen verstrekt bij stageplaatsen voor een beroep waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt.

Bijscholing
Wanneer een persoon al opgeleid en werkzaam is binnen de zorg, kan hij of zij wellicht via de werkgever (bij)scholing organiseren. Regelingen voor wat betreft vergoedingen van scholing zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

© Nationale Zorggids