Logo_wilhelmina-ziekenhuis-assen-logo

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zijn een unieke samenwerking aangegaan: gezamenlijk stellen zij een e-learningprogramma op over medicatie en medicatieveiligheid. De cursussen worden op maat gemaakt voor de instellingen waar de WZA-apotheek farmaceutische zorg levert. Dit meldt het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

De ziekenhuisapotheek van het WZA is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en een groot aantal zorginstellingen in de regio Noord-Nederland. Voor deze instellingen bood de WZA-apotheek al contactonderwijs over medicatieveiligheid. Om ook te kunnen voorzien in e-learningmodules heeft de apotheek WZA samenwerking gezocht met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De WZA-apotheek is de eerste in Nederland met wie het IVM een dergelijk samenwerkingsverband is aangegaan.

Audits bij vrijwel alle instellingen laten zien dat scholing over medicatieveiligheid en de borging daarvan onvoldoende is. In oktober constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog in een tussentijdse landelijke rapportage dat scholing voor medewerkers een punt van aandacht is. Daarom zijn de ziekenhuisapotheek WZA en het IVM nu gezamenlijk bezig om een geschikt en kwalitatief goed e-learningprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de werkwijze van de betrokken instellingen.

De apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is verantwoordelijk voor de medicatievoorziening van ongeveer vierduizend cliënten in de langdurige zorg (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten). Daarmee is de ziekenhuisapotheek WZA een van de grootste van Nederland.
Het IVM heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van scholing voor zorgprofessionals op het gebied van medicatie, medicatieveiligheid en patiëntveiligheid. Scholingen gemaakt en gegeven door het IVM zijn onafhankelijk en geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties.

GGZ Drenthe, Interzorg, Trajectum en Zorggroep Tangenborgh bieden de e-learningmodules inmiddels aan hun zorgmedewerkers aan; de komende tijd wordt die inhoud aangevuld met de WZA-werkafspraken en -procedures.

© Nationale Zorggids