Logo_amc_amsterdam_logo

Een medische studie naar galwegkanker is stopgezet nadat 14 van de 54 deelnemers kwamen te overlijden. De studie maakte gebruikt van twee reeds toegepaste manieren om overtollig gal uit de lever te verwijderen. De onderzoekers zijn totaal verrast door het hoge aantal overledenen bij één van die methodes en de studie is stopgezet. De studie stond onder leiding van het AMC in Amsterdam, maar ook in Groningen, Maastricht en Rotterdam deden patiënten mee. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De deelnemers kregen of een galbuisje via de keel ingebracht, of kregen een slangetje dat via de huid naar de lever ging om gal af te voeren. Bij de eerste groep overleden drie deelnemers binnen 90 dagen, bij de tweede groep was dit aantal maar liefst elf. “Toen we het grote aantal sterfgevallen bij de ene methode zagen, waren we ontzettend verbaasd en hebben we het onderzoek stopgezet”, aldus professor Thomas van Guik, chirurg bij het AMC. Volgens hem was het onderzoek niet gericht op sterfgevallen, maar wilden de onderzoekers kijken naar complicaties tot 90 dagen na de ingreep. Het zou kunnen gaan om infecties of het verstoppen van de buisjes.

Hoewel het aantal sterfgevallen binnen deze studie opvallend is, werd geen melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daartoe zijn zorginstellingen verplicht als er sprake is van calamiteiten. Het ziekenhuis maar ook de medisch-ethische toetsingscommissie zag geen aanleiding om melding te doen. Wel werd tijdens de studie, die liep van 2013 tot 2016, vier keer overlegd met deze commissie.

De Patiëntenfederatie is niet te spreken over de gang van zaken rond de studie. “Bij calamiteiten wordt de inspectie doorgaans geïnformeerd. Een groot aantal doden lijkt ons een calamiteit.” Ook is het AMC “erg laat” met het naar buiten brengen van de resultaten van het onderzoek, dat in 2016 al werd stopgezet. De Patiëntenfederatie vraagt zich ook af of deelnemers wel genoeg gewezen zijn op de risico’s van de ingreep.

Door: Redactie Nationale Zorggids