Normal_medicijn_apotheek

Omdat Apotheek van Maarseveen in Hilversum afgelopen mei failliet is verklaard, heft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de aanwijzing op de apotheker op. De aanwijzing werd opgelegd omdat er een apotheker ontbrak die stond ingeschreven in het register van gevestigde apothekers en omdat er onvoldoende bevoegd en bekwaamd personeel aanwezig was. Dit meldt IGJ. 


Nu de apotheek geen zorg meer verleent door dit faillissement, beëindigt de inspectie het aanwijzingstraject. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel. Daarmee dwingt de inspectie een zorgaanbieder de zorg te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids