Normal_logo_mc_slotervaart

De gemeente Amsterdam en vastgoedontwikkelaar Zadelhoff hebben overeenstemming bereikt over het toekomstig gebruik van het MC Slotervaart. Het uitgangspunt in de gesprekken tussen beide partijen was het behouden van betaalbare zorg in het voormalige ziekenhuis voor Amsterdam en Amsterdam Nieuw-West in het bijzonder. Dit meldt de gemeente.

Het pand en de locatie van het voormalige ziekenhuis blijven behouden voor zorg in de toekomst. Ook zijn er strikte afspraken gemaakt met Zadelhoff zodat de zorg die op die plek wordt geboden, betaalbaar is. Ook op langere termijn.

Tijdens de gesprekken over de toekomst van het MC Slotervaart stond voor de gemeente voorop dat de betaalbare en laagdrempelige zorgfuncties voor Amsterdam en Amsterdam Nieuw-West behouden bleven, dat er zorgvuldig onderzoek plaatsvond naar de oorzaken van het faillissement (in verband met mogelijk blijvende betrokkenheid oud-bestuurders) en dat er een zorgvuldig planvormingsproces is, waarin de buurt een stem heeft.

Geen rol weggelegd voor oud-bestuurders

Er komt een externe toetsingscommissie van deskundigen om voor een goede invulling van het voormalig ziekenhuisgebouw te zorgen. Daarnaast is er geen rol meer weggelegd voor de oud-bestuurders, ook niet in de toekomst. De buurt en andere partijen worden betrokken bij de plannen voor de herontwikkeling en versterking van het medisch cluster. 

Door: Nationale Zorggids