Normal_rontgen_scan_ziekenhuis_dokter

Academische ziekenhuizen leveren naast hoogcomplexe zorg ook nog basiszorg. Hoewel de umc’s al minder basiszorg zijn gaan leveren, moedigt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hen aan om zich nog meer te focussen op hoogcomplexe zorg. Andere (algemene) ziekenhuizen kunnen de basiszorg op zich nemen. Dit is in lijn met de ambities van het coalitieakkoord 2021-2025 en de beweging naar passende zorg, aldus de NZa. 

De NZa onderzocht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid welke zorg umc’s leveren. Zij richten zich vooral op de meer complexe zorg, maar leveren daarnaast ook basiszorg zoals minder complexe diabeteszorg, oncologische zorg, zorg bij artrose, spoedeisende hulp en korte consulten.

Tweerichtingsverkeer

Als het aan de NZa ligt gaat meer basiszorg naar de andere ziekenhuizen en dus weg uit de umc’s. Met NFU, NVZ, FMS, ZKN en ZN is afgestemd dat hier eerst verdiepend onderzoek door Zorginstituut Nederland voor nodig is. Ook zullen de mogelijkheden voor verplaatsing per regio verschillen. De NZa vraagt daarom aan zorgverzekeraars om per regio met zorgaanbieders afspraken te maken over de beweging naar passende (basis)zorg. Dit is wat de toezichthouder betreft tweerichtingsverkeer: verplaatsing van basiszorg vanuit umc’s naar andere (algemene) ziekenhuizen én verplaatsing van hoogcomplexe zorg vanuit andere ziekenhuizen naar umc’s.

Door: Nationale Zorggids