Belangrijk om beweging tijdens thuiswerken te stimuleren

Het thuiswerkadvies vanwege corona vanuit het kabinet is inmiddels vervallen. Werknemers mogen weer als vanouds naar kantoor. Voor veel werkgevers en werknemers is het echter nog zoeken naar een nieuwe balans. Voldoende beweging tijdens de werkdag meenemen in de zoektocht naar deze balans is essentieel. Dat meldt ANP Expert Support. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat professionals tijdens de coronapandemie minder bewogen gedurende de werkdag vanwege het thuiswerkadvies. Het verschil ten opzichte van werken op kantoor is met name te zien door het wegvallen van actief woon-werkverkeer zoals fietsen of wandelen naar het werk, een activiteit waar 18- tot 64-jarigen in 2019 nog ongeveer 1,2 uur per week aan spendeerden. Maar ook het wegvallen van beweegactiviteiten zoals lunchwandelen en onderbreken van langdurig stilzitten achter de laptop hebben negatieve invloed.

Essentieel

Nu de trend ontstaat om niet meer volledig terug te gaan naar werken op kantoor, lijkt deze beweegtijd daarmee structureel voor een deel te vervallen. Dit terwijl deze beweegtijd voor werknemers essentieel is om aan voldoende beweging te komen. Voor de gezondheid van werknemers is het daarom belangrijk om bewegen als werkgever ook tijdens thuiswerkdagen te stimuleren. Bovendien zijn actieve werknemers 1,5 tot 3 procent productiever dan werknemers die onvoldoende bewegen.

Stimuleer als werkgever daarom waar mogelijk langdurig zitten te beperken en bied ruimte om ook tijdens thuiswerkdagen te bewegen. Tijdens de pandemie bleken Nederlanders de weggevallen beweegmomenten namelijk te willen compenseren met beweegactiviteiten. Zo gaven bijvoorbeeld meer Nederlanders aan te wandelen, maar ook activiteiten met hogere impact zoals hardlopen en wielrennen namen toe.

Door: Nationale Zorggids