Ook vrouwen krijgen spierklachten door genetische aandoening

Lang dachten artsen dat alleen mannen last kunnen hebben van XLMTM, een ernstige spierziekte die overerft via het X-chromosoom. Nu blijkt uit onderzoek van de groep van Nicol Voermans van het Radboudumc dat ook vrouwen met deze genetische fout in de helft van de gevallen klachten ontwikkelen. Dit inzicht is belangrijk voor tijdige herkenning en  biedt mogelijkheden voor behandeling.

Als je mensen vraagt bij welke aandoeningen er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, dan noemen ze waarschijnlijk hart- en vaatziekten. En dat klopt, maar genderverschillen komen veel vaker voor. Erfelijke spierziekten zijn een goed voorbeeld. Nicol Voermans, neuroloog bij het Radboudumc, heeft met haar team recent onderzoek gedaan naar verschillen tussen de seksen bij zogenaamde X-gebonden myotubulaire myopathie (XLMTM). Dat is een zeldzame ziekte waarbij alle skeletspieren verzwakt zijn.

"Artsen dachten lang dat alleen mannen deze ziekte kunnen krijgen", vertelt Voermans. "De genetische oorzaak ligt op het X-chromosoom. Een man heeft een X- en een Y-chromosoom. Een vrouw heeft twee keer een X. Artsen dachten dat vrouwen alleen drager zijn van de aandoening, zonder klachten, omdat het tweede, gezonde X-chromosoom zou compenseren voor het X-chromosoom met de genetische fout. Bij mannen is die compensatie niet mogelijk, omdat ze maar één X-chromosoom hebben."

Drager

De laatste jaren waren enkele internationale series van vrouwen met ernstige spierzwakte bij deze aandoening beschreven. Aan één daarvan had Voermans meegewerkt. "Toen ik hierover vertelde op een congres van de Europese patiëntenvereniging ZNM ZusammenStark!, kwamen een aantal vrouwen naar mij toe die zeiden dat zij ook licht tot matig ernstige klachten hadden. Zij vroegen hoe vaak dat voorkomt. Dat was niet bekend."

Nu toont Voermans met twee publicaties van haar groep dat ongeveer de helft van vrouwen die dit genetisch defect draagt, in enige mate klachten krijgt door XLMTM. Dat loopt uiteen van lichte klachten, zoals moeite met traplopen, tot ernstige spierzwakte, waarbij een rolstoel en nachtelijke beademing noodzakelijk is. De andere helft van de vrouwen is alleen drager van de genetische fout, zonder symptomen. Dit toonde Voermans eerst aan met vragenlijsten, gevolgd door neurologische testen voor spierkracht en conditie.

Spierklachten

Vrouwen kunnen de aandoening doorgeven aan hun kinderen. Bij mannen is het ziektebeeld veel ernstiger dan bij vrouwen. "Bij jongens gaat het om de meest ernstige spierziekte, die zich vaak presenteert vlak na de geboorte met slapheid en niet huilen. Veel van deze jongens moeten direct naar de IC en liggen langdurig aan de beademing", legt Voermans uit. "Een deel van die jongens overlijdt al op kinder- of tienerleeftijd."

De erkenning dat vrouwen ook klachten kunnen ontwikkelen door XLMTM kwam dankzij whole exome sequencing, een techniek die alle genen van het DNA in kaart brengt. "Deze techniek werd tien jaar geleden in het Radboudumc ook voor spierziekten ingezet bij de afdeling Genetica onder leiding van Erik-Jan Kamsteeg", vertelt Voermans. "Als een vrouw vroeger kwam met spierklachten, werd niet op XLMTM getest, maar inmiddels is dat standaard onderdeel van deze genetisch analyse. Zo kwamen we deze oorzaak bij vrouwen met spierzwakte op het spoor."

Door: Nationale Zorggids