NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde maandag 42 regiorapportages met daarin onder meer het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. De beschikbaar gestelde analyses geven regionale zorgnetwerken inzicht in de regio en mogelijke knelpunten. Dit moet de regio’s helpen om gezamenlijk concrete regioplannen op te stellen. Zo kan de beweging naar passende zorg gemaakt worden zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat meldt de NZa.

Passende organisatie van zorg in de regio is noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Op dit moment zien we dat de zorgvraag op veel plekken groter is dan het zorgaanbod. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de lange wachtlijsten in de medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerking

Door goede samenwerking in de regio kunnen we zorg slimmer organiseren en problemen verminderen, of soms zelfs voorkomen. Hiervoor moeten we weten waar toegankelijkheidsproblemen spelen. Daarom is het belangrijk om met partijen een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. 

Inzicht dankzij regioanalyses

De 42 regioanalyses van de NZa bestaan uit 31 zorgkantoorregio’s en 11 ROAZ-regio’s. Met de analyses willen wij bijdragen aan de invulling en de regiobeelden en –plannen die partijen al hebben en zullen actualiseren, zoals is afgesproken in het IZA. Partijen moeten deze regioanalyses zelf verrijken met specifieke kenmerken van de regio en aanvullende informatie over de vraag en het aanbod van zorg. Overheidspartijen faciliteren hierin door alle beschikbare data te bundelen op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daar staan verwijzingen naar regioanalyses van verschillende zorgverzekeraars en overheidsorganisaties zoals de NZa en het RIVM. 

Door: Nationale Zorggids