'Gepast voorschrijven van medicijnen is beter voor mens en milieu'

Medicijnen zijn van levensbelang, maar drukken ook zwaar op het milieu. Desondanks blijken veel patiënten langdurig medicijnen te slikken zonder contact met een zorgverlener, zo komt naar voren uit recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Het voorkomen van dit onnodige gebruik van medicijnen is misschien wel de makkelijkste manier om milieu-impact te verminderen, zegt Judith de Bree van Stichting Stimular in een persbericht. Dit meldt Stichting Stimular.

"De eerste maatregelen van het thema ‘Verminderen van Milieubelasting van Medicatie(gebruik)’ in de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 3.0 zijn – zo bevestigt het onderzoek wel - een schot in de roos", zegt De Bree. Ze luiden als volgt: “…1) het gepast voorschrijven en gepast afleveren van noodzakelijke medicijnen en 2) het bevorderen van therapietrouw en juist gebruik door de patiënt.” Dit onnodige gebruik voorkomen, scheelt niet alleen veel geld en milieuschade, maar in bepaalde gevallen zelfs negatieve effecten voor de gezondheid.

Een sleutelrol voor apothekers

"Apothekers beheren de medicatiedossiers van patiënten en kunnen medicatiereviews doen om artsen te adviseren, die hier vaak te druk voor zijn. Zo kunnen apothekers gericht duurzaam advies geven aan behandelend artsen over het stoppen van medicatie als de indicatie vervallen is of de afbouw van medicatie. De verandering van ‘vaste’ voorschrijving naar ‘indien nodig’ kan in deze medicatiereviews meegewogen worden. Ook zullen apothekers als een van de eersten op de hoogte zijn van milieuvriendelijke, gelijkwaardige alternatieven voor medicatie."

Belangrijk volgens De Bree is wel dat zorgverzekeraars deze verduurzamingsslagen adequaat gaan vergoeden. "En, mooi meegenomen: de apotheker kan bij uitgifte van medicijnen de patiënten gelijk op het hart drukken overgebleven medicatie vooral retour te brengen (en niet door de gootsteen te gieten). Dat scheelt alvast bergen pillen en poen per jaar."

Door: Nationale Zorggids