Normal_pexels-thirdman-7659454__1_

Complementaire zorg wordt veelvuldig gebruikt door patiënten met kanker om klachten van ziekte of behandeling te verlichten. Op oncologische afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen bestaan initiatieven op het gebied van complementaire zorg. Bij het opzetten van deze zorg schiet het echter vaak tekort aan kennis, ervaring, ondersteuning en financiering. Zorgverleners staan in de meeste gevallen positief tegenover complementaire zorg als aanvulling op de reguliere kankerbehandeling. Al kan het bespreken van complementaire zorg met patiënten met kanker beter. Dit meldt Nivel na een vragenlijstonderzoek onder zorgverleners op oncologische afdelingen in Nederland. 

Onder complementaire zorg vallen behandelingen als acupunctuur, massagetherapie en het slikken van voedingssupplementen. Patiënten met kanker ontvangen graag ondersteuning van zorgverleners op het gebied van complementair zorggebruik. Toch gaven patiënten in eerdere onderzoeken aan een drempel te ervaren om dit onderwerp met hun zorgverlener te bespreken. Meer duidelijkheid over de opvattingen van zorgverleners oncologie over complementaire zorg zou kunnen helpen drempels weg te nemen.

Reguliere oncologische zorg als bron

Ongeveer 58 procent van de bevraagde zorgverleners gaf aan dat er in hun organisatie initiatieven zijn doorgevoerd op het gebied van complementaire zorg. Zo’n 10 procent van de respondenten gaf aan dat dit in de planning ligt. De initiatieven komen voornamelijk voort uit afdelingsbeleid en gezondheidszorgprogramma’s voor patiënten met kanker. Ongeveer de helft van de respondenten gaf aan iets te missen om de initiatieven door te voeren, zoals kennis, ervaring, wetenschappelijk bewijs, financiering en ondersteuning vanuit het management.

Belangrijk

Ruim 87 procent van de bevraagde zorgverleners staat positief tegenover complementaire zorg als aanvulling op de oncologische behandeling van patiënten. Vrouwelijke zorgverleners en zorgverleners die werken op een afdeling waar al complementaire zorginitiatieven zijn geïmplementeerd zijn positiever over complementaire zorg.

Ruimte voor verbetering

Hoewel het belang van complementaire zorg wordt ingezien, geeft 21 procent van de ondervraagde zorgverleners aan dat het bespreken ervan niet mogelijk is en dat dit ook niet in de planning ligt. Ongeveer 70 procent van de respondenten is het eens met de stelling dat zorgverleners routinematig zouden moeten vragen naar het complementair zorggebruik van patiënten. Zorgverleners geven in 72 procent van de gevallen aan behoefte te hebben aan ondersteunende middelen - denk aan een gesprekstool of een informatieoverzicht - om het onderwerp complementaire zorg met patiënten te bespreken.
 
Door: Nationale Zorggids