Normal_nursing_students

Bijna 70 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. 61 procent zegt dat de overdrachtsinformatie onvolledig is. 11 procent stelde dat de informatie niet-eenduidig was terwijl 14 procent van de zorgverleners regelmatig terug moet bellen om extra informatie op te vragen. Dit blijkt uit een online enquête van Nictiz en V&VN onder 804 respondenten, zo meldt Nursing. 

De respondenten gaven aan dat zij gemiddeld naar vijf verschillende soorten zorginstellingen verpleegkundige overdrachten doen. 75 procent van de overdrachten gaat naar een verpleeghuis. Op de tweede plaats staan thuiszorgorganisaties en algemene ziekenhuizen; ruim 72 procent van de overdrachten gaat naar elk van deze instellingen. 70 procent van de overdrachten gaat naar een verzorgingshuis. Hospices en revalidatiecentra zijn elk goed voor 50 procent van de overdrachten. 
 
Cijfers over de verpleegkundige overdracht:
  • Bijna 70% van de respondenten draagt de verpleegkundige gegevens nog over op papier; 60 procent ontvangt deze op papier.
  • Ruim 25% verstuurt de verpleegkundige overdracht inmiddels digitaal; 20 procent ontvangt deze digitaal. 
  • Maar 1% van de respondenten genereert de verpleegkundige overdracht uit het elektronisch dossier en stuurt het rechtstreeks naar het elektronisch dossier van de volgende zorginstelling. Van de ontvangende partij zegt slechts 3 procent de informatie digitaal te ontvangen en deze te importeren in het elektronisch dossier. 
Van de 804 deelnemers aan de enquête, werkte ruim 62 procent als verpleegkundige. 4 procent was verzorgende en 15 procent had een teamleidersfunctie. De meesten werkten in een algemeen ziekenhuis (33 procent) en een academisch ziekenhuis (21 procent).
 
© Nationale Zorggids