Logo_download

Tijdens seminars, workshops en congressen op Zorgtotaal wordt uitgebreid aandacht besteed aan de decentralisatie van zorg. Zo ook de overheveling van de AWBZ-zorg naar gemeenten. Een ruime meerderheid (58%) van de zorgbestuurders ondersteunt de overheveling. Dit blijkt uit het onderzoek de 'Nieuwe werkelijkheid' dat Jaarbeurs aan de vooravond van Zorgtotaal heeft uitgevoerd onder zorgbestuurders. Dit meldt Zorgtotaal.

Bestuurders hebben de komende jaren vooral behoefte aan continuïteit. De sector is in dit opzicht niet hoopvol. 95 procent verwacht dat een nieuwe, grote stelselwijziging zich binnen tien jaar aandient. De ondervraagden zijn ook kritisch over de eigen sector. Zeven van de tien ondervraagden vinden de sector reactief. Over het algemeen vinden ze dat de machtsbalans te ver is doorgeslagen naar de kant van de overheid en zorgverzekeraars.
 
De zorgbestuurders steunen in meerderheid de koers van het ministerie van VWS. Men erkent dat externe prikkels nodig zijn om tot de benodigde transitie te komen. Dat neemt niet weg dat er sprake is van een gefrustreerde relatie zorgaanbieders enerzijds en overheid anderzijds. De ondervraagden pleiten voor minder tegenstrijdigheid en meer continuïteit. De snelheid waarmee het beleid verandert maakt lange termijn strategieën en investeringen nauwelijks mogelijk. Bovendien vrezen ze regionale verschillen in het zorgaanbod. Inconsistentie in regelgeving is een doorn in het oog.
 
Perverse financiële prikkels moeten volgens de ondervraagden zo snel mogelijk worden afgeschaft. Het loont nog steeds toegewezen budgetten op te maken. De bekostiging is nog altijd gericht op output en niet op zorgopbrengst.
 
Op Zorgtotaal zal er door middel van seminars, workshops en congressen uitgebreid aandacht besteed worden aan de decentralisatie van zorg. Zorgtotaal wordt gehouden van 18 tot en met 20 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs richt zich op zorgprofessionals. De beurs kent een uitgebreid inhoudelijk programma. Klik hier voor meer informatie. De Nationale Zorggids is ook aanwezig op de beurs! U vindt ons in hal 9 standnummer D.046.
 
© Nationale Zorggids