Normal_brief_geld_vijftig

In opdracht van het ministerie van VWS is er onderzocht of het huidige (pgb) tarief voor informele hulp voldoende is. Het informele tarief is per 1 januari 2015 in zowel in de Wet langdurige zorg (Wlz), als in de Zorgverzekeringswet (Zvw) overgenomen, waarbij het informele tarief in de Zvw na een overgangstermijn ook gaat gelden voor bestaande budgethouders. Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn reageert op de uitkomsten van het onderzoek in een Kamerbrief. 

Doel van het informele tarief is een redelijke en maximale vergoeding voor informele hulp. Q-consult heeft in opdracht van het ministerie onderzocht wat de ervaringen met het tarief zijn. Daarbij werd gekeken hoe de maatregel in de praktijk uitpakt voor budgethouders die op dit moment te maken hebben met het tarief van 20 euro en werd er gekeken of de maatregelen eventueel aangepast moet worden. Het merendeel van de budgethouders, die te maken hebben met het informele tarief, geeft aan de gewenste zorg te kunnen inkopen. “Hieruit concludeer ik dat de 20 euro over het algemeen een toereikend bedrag is,” schrijft Van Rijn in de brief. Daarbij zijn er twee situaties gevonden waarbij het tarief onvoldoende is. Dit is wanneer er werkgeverslasten betaald moeten worden, bijvoorbeeld wanneer een informele zorgverlener meer dan 3 dagen in dienst is van de budgethouder. Ook is het tarief onvoldoende als de hulpverleners hoog complexe en intensieve zorg leveren.
 
Uit het onderzoek blijkt daarnaast, zo staat in de brief, dat de definities voor wie voor het formele tarief in aanmerking komt in de Wlz en Zvw op elkaar zouden moeten worden afgestemd. De voorkeur gaat hierbij naar de definitie in de Wlz, aldus Van Rijn. 
 
Zorgverzekeraars hebben het voornemen om het informele tarief per 1 januari 2016 ook in te voeren voor bestaande Zvw-budgethouders. “Gebleken is dat de aanpassingen die daarvoor nodig zijn niet meer voor 1 januari 2016 te realiseren zijn,” schrijft Van Rijn. “In het belang van budgethouders hebben zorgverzekeraars daarom besloten om de invoering van het informele tarief voor bestaande budgethouders binnen de Zvw uit te stellen.” 
 
© Nationale Zorggids