Normal_mbo__hbo__school__verpleging__verpleegkunde__leren

De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun werkzame leen bij. Ruim de helft van de 25- tot 65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. Laagopgeleiden, ouderen en deeltijdwerkers nemen het minst vaak aan deze cursussen deel. De belangrijkste redenen voor mensen om bij te scholen zijn het beter uitoefenen van werk, het vergroten van carrièrekansen of omdat de werkgever het verplicht. Dit is in de gezondheidszorg en welzijn zo. Dat meldt CBS. 

Om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt is het voor mensen met betaald werk van belang dat ze zich regelmatig bijscholen. Werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen, doen dat vooral buiten de schoolbanken. In 2016 volgt 52 procent van de 25- tot 65-jarige werkenden scholing voor het werk. Het gaat dan om doorgaans kortdurende cursussen, bedrijfsopleidingen, trainingen, privélessen, workshops en seminars. Begeleide training op de werkplek, bijvoorbeeld een inwerktraject voor nieuwe medewerkers, valt hier niet onder.

Laagopgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden, deels omdat hoogopgeleiden hiervoor beduidend vaker dan laagopgeleiden voor worden gecompenseerd door hun werkgever. Mannen scholen iets minder vaak bij dan vrouwen.

Werkenden geven meestal meerdere redenen om deel te nemen aan een werkgerelateerde cursus. Voor verreweg de meesten (acht op de tien) is het beter uitoefenen van hun werk één daarvan. Daarnaast zijn bijscholingen relatief vaak beroepsmatig verplicht of eist de werkgever de scholing. De helft van de werkenden noemt zo’n verplichting als reden. Dit geldt bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en welzijn, en in de financiële dienstverlening. 

Het vergroten van carrièrekansen is voor 44 procent een reden voor bijscholing. Het opstarten van een eigen bedrijf wordt door een veel kleiner aandeel van de werkenden genoemd (6 procent). Naast een motivatie op het gebied van werk noemen cursisten ook persoonlijke redenen om een cursus te doen, zoals het opdoen van kennis en vaardigheden die hun interesse hebben, of die nuttig zijn in het dagelijks leven. 

Door: Redactie Nationale Zorggids