Normal_ambulance_3

Ambulancemedewerkers bereiden deze zomer collectieve acties voor omdat werkgever Ambulancezorg Nederland niet is ingegaan op het voorultimatum van FNV Zorg & Welzijn om het overleg te hervatten. Dit meldt vakbond FNV.

De bond wil dat er een concreet plan komt voor de aanpak van de hoge werkdruk en verbetering van salarissen. Een meerderheid van de FNV-leden in de ambulancezorg heeft het overlegresultaat van 4 juni voor een nieuwe cao weggestemd. Dit vanwege de voorwaarden die de werkgevers er op lange termijn aan verbinden en juist verslechteringen zou opleveren. De grootste vakbond in de ambulancezorg heeft Ambulancezorg Nederland nu een definitief ultimatum gesteld tot 29 augustus, 12.00 uur, om alsnog op de gestelde eisen in te gaan. Gebeurt dit niet, dan volgen er collectieve acties.

Aanpak van de hoge werkdruk

De ambulancemedewerkers en FNV Zorg & Welzijn willen dat er samen met de werkgever een concreet plan komt met afspraken. Daarbij gaat het onder andere over de termijn waarbinnen het geconstateerde tekort aan verpleegkundigen (260 fte) is opgelost en het terugdringen van overwerk en meerwerk. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over pauzes en de externe inhuur en onderaanneming van personeel. Bovendien moet er een schriftelijke afspraak komen om het loon in de ambulancezorg te verhogen om het aantrekkelijk te maken in de sector te komen werken.

De partijen willen ook dat de aanvullende maatregel van 7,5 procent salarisverhoging die, gelet op het extra budget welke minister Bruins van Volksgezondheid beschikbaar heeft gesteld, over 2018 kan worden genomen. Dit moet de disbalans op de arbeidsmarkt in de ambulancesector ten opzichte van de overige sectoren in de acute zorg te herstellen.

Door: Redactie Nationale Zorggids