Normal_geld__euro

Ex-bestuurder Ernst Hoette kreeg na zijn vertrek bij het Amphia Ziekenhuis meer dan 120.000 euro op zijn rekening gestort. Hij bleef namelijk als adviseur betrokken bij het ziekenhuis kreeg daarvoor een flink geldbedrag, zo blijkt uit de nieuwste jaarrekening. Dit meldt BN de Stem. 

In zes maanden tijd verdiende hij in zijn adviseursrol ruim 83.000 euro. En omdat hij in januari tot en met maart 2018 ook nog als adviseur diende, krijg hij ook voor die maanden uitbetaald en stortte het ziekenhuis een totaalbedrag van ruim 120.000 euro op zijn rekening.

Twee jaar geleden eiste Amphia nog van haar drieduizend personeelsleden dat ze parkeergeld moesten betalen om zo hun steentje bij te dragen aan de kosten van de nieuwbouw. Een fulltime verpleegkundige die iedere dag met de auto komt, betaalt hier op jaarbasis 250 euro voor.

Bestuursvoorzitter kreeg riant salaris

Ook de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis werd vorig jaar goed betaald. Hoewel in de Wet Normering Topinkomens (WNT) ligt vastgelegd dat ziekenhuisbestuurders niet meer dan 181.000 euro mogen verdienen, verdiende Olof Suttorp van Amphia ruim 3 ton. 

Reactie Amphia

Het Amphia Ziekenhuis heeft inmiddels in een reactie laten weten dat de berichtgeving hierover feitelijk onjuist is. Nadat Hoette op 1 juli 2017 zelf terugtrad, heeft hij tot 15 april 2018 de rol van Tijdelijk Programmadirecteur Nieuw Amphia vervuld. 

"Hij is na zijn bestuursperiode bij Amphia tijdelijk in loondienst geweest. Dit om een brug te slaan tussen zijn vertrek, de komst van en overdracht aan een nieuwe bestuurder op 1 september 2017 en het voorzitterschap Nieuw Amphia. Dit voorzitterschap is in de loop van de tijd overgedragen aan de Programmamanager Nieuw Amphia. Tevens heeft hij in die periode de dossiers bouwfinanciën en de verkoop van het terrein van Amphia Langendijk voor zijn rekening genomen", aldus het ziekenhuis. 

Door: Redactie Nationale Zorggids