Normal_umcg__groningen

Een internationaal netwerk ‘ENTWINE informal care’, geleid door prof. Mariët Hagedoorn en prof. Robbert Sanderman van de afdeling gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), heeft een EU-subsidie gekregen van ruim vier miljoen euro. Met deze subsidie kunnen 15 beginnende onderzoekers worden opgeleid om vraagstukken rondom duurzame mantelzorg te onderzoeken en op te lossen. Dit meldt UMCG.

Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg aan een familielid of vriend met een chronische ziekte, handicap of andere langdurige zorgbehoefte. Vooral door de toegenomen levensduur en medische vooruitgang stijgen de behoeften van oudere of zieke mensen aan langdurige zorg snel, terwijl de beschikbaarheid van mantelzorgers in Europa afneemt. Dit levert grote problemen op voor de duurzaamheid van Europese gezondheidszorgsystemen aangezien deze sterk afhankelijk zijn van het aanbieden van mantelzorg.

Positieve zorgervaring

In het onderzoek richt het netwerk zich zowel op de groeiende behoefte aan zorg als op de bereidheid van mantelzorgers om te zorgen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar culturele en individuele verschillen. Door inzichten vanuit de psychologie en technologie te combineren, wil het netwerk ondersteuning ontwikkelen die mantelzorgers kan helpen het geven van zorg beter vol te houden en kan bijdragen aan positieve zorgervaringen.

Stress van mantelzorg

Hierbij valt te denken aan het gebruik van sociale robots die de ervaren stress van mantelzorgers zouden kunnen verminderen, maar ook het gebruik van sensoren in huis die helpen bij het toezicht houden op verwarde of kwetsbare zorgontvangers. Ook wil het netwerk nagaan wat de beste manier is om deze vormen van ondersteuning voor mantelzorgers te implementeren. Middels dit onderzoek en het trainingsprogramma voor beginnende onderzoekers, beoogt het netwerk een sleutelpositie in te nemen in het ontwikkelen van duurzame informele zorg in heel Europa.

De kracht van het netwerk bestaat uit de nauwe samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden en tussen universiteiten, bedrijven en non-profit organisaties in verschillende Europese landen. De onderzoekers worden aangesteld in Nederland, Engeland, Israël, Italië en Zweden. Binnenkort wordt besloten wie het onderzoek uiteindelijk mag gaan uitvoeren.

Door: Redactie Nationale Zorggids