Normal_dossier_papierwerk_administratie

Ten minste 1.900 mensen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, hebben deze voor hen levenslange verzekering op illegale wijze verkregen. Niet omdat zij illegaal te werk gingen of hun aanvraag verkeerd indienden, maar omdat uitkeringsinstantie UWV zieken liet beoordelen door verpleegkundigen in plaats van verzekeringsartsen. Dit meldt RTL Nieuws die een klokkenluider en enkele deskundigen hierover sprak. 

Dat het UWV met een groot tekort aan verzekeringsartsen kampt, is allang bekend. Maar dat de organisatie sociaal-medisch verpleegkundigen het werk liet doen van deze artsen is nieuwe informatie. Eind vorig jaar gingen vijftien verpleegkundigen aan de slag met 2.555 of ruim vijfduizend dossiers (afhankelijk van de bron die RTL sprak) om te bepalen of iemand een herkeuring moest ondergaan of dat iemand inderdaad 100 procent arbeidsongeschikt was. Patiënten werden niet gezien of gebeld en artsen speelden geen rol in het proces.

Handtekening van verzekeringsarts gebruikt 

Een UWV-medewerker vertelt aan RTL Nieuws dat verpleegkundigen onder een verzekeringsarts opereerden en zijn handtekening te pas en te onpas gebruikten. Zeker 80 procent van de dossiers die door de verpleegkundigen werden gecheckt, kregen de stempel levenslang arbeidsongeschikt. De uitkeringsinstantie stelt echter dat het om 74 procent van de dossiers gaat. UWV spreekt ook tegen dat het illegaal te werk is gegaan, maar hier denken hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen en de beroepsvereniging van verzekeringsartsen anders over. Verzekeringsartsen moeten de beoordelingen uitvoeren. Dit betekent dat zij de eindverantwoordelijken zijn en niet de verpleegkundigen. 

Door: Nationale Zorggids