Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

Het ministerie van volksgezondheid gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Dit meldt Rijksoverheid. 

Achtergrond van deze regeling is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is.

Administratieve lasten

Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de invoering. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe algemene maatregel van bestuur (AMvB). Totdat de AMvB hierop is aangepast, wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd niet te handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. 

Door: Nationale Zorggids