Normal_huisarts_arts

Patiënten kunnen het BIG-register raadplegen om te zien of hun zorgverlener geregistreerd is en daarmee bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen. Om het voor patiënten makkelijker te maken om het BIG-nummer op te zoeken, wil minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vastleggen wanneer BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken. Zo wordt het voor patiënten eenvoudiger om het BIG-nummer van hun behandelaar te achterhalen. Nu bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren. Dit meldt Rijksoverheid. 

Een ontwerpbesluit van minister Bruins over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, is sinds 8 juli in internetconsultatie. Dit betekent dat iedereen die wil meedenken over het voorstel, hierop kan reageren. De reactietermijn loopt tot 30 september 2019. Daarna neemt de minister een definitief besluit.

Overleg met betrokken partijen

Minister Bruins heeft de afgelopen maanden overleg gehad met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland, over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien. De gesprekken zijn gevoerd met aandacht voor de administratieve lasten en onder voorwaarde dat er voldoende tijd is voor de invoering van de nieuwe regels. Het overleg heeft geleid tot aangepaste uitwerking van de regelgeving.

Nummer vermelden op website

In het aangepaste voorstel staat nu dat zorgverleners over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer iemand daarom vraagt en dat zij het nummer moeten vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever), onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven.

Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigingen verplichting het BIG-nummer te vermelden. 

Door: Nationale Zorggids