CBS: 'Aantal zorgbanen in eind 2019 fors toegenomen'

In het laatste kwartaal van 2019 is het aantal banen in de zorg enorm gestegen. Op dat moment kwamen er 13.000 banen bij binnen de sectoren in de zorg. In totaal staan er daarmee 40.000 vacatures in de zorg open. Alleen in de handel en de zakelijke dienstverlening is de krapte nog hoger dan in de zorg. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

In de zorg kwamen er in het vierde kwartaal 13.000 banen bij. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren handel, vervoer en horeca (10.000), zakelijke dienstverlening (6.000) en industrie (5.000). In de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten is het aantal banen vrijwel gelijk gebleven. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 1 duizend.

Aantal vacatures blijft toenemen

In de zorg zijn er momenteel 40.000 openstaande vacatures. Alleen in de handel en de zakelijke dienstverlening ligt dit aantal nog hoger. In de zorg en de handel nam het aantal vacatures toe, elk met bijna 1.000. In zeven bedrijfstakken nam het aantal vacatures iets af, de grootste afname was in de bouwnijverheid met 800 vacatures. Bij drie van de veertien bedrijfstakken heeft het aantal openstaande vacatures een nieuw hoogtepunt bereikt. Dit geldt voor de handel, de zorg en het onderwijs.

Problemen in de praktijk

Het hoge aantal vacatures in de zorg leidt tot veel problemen op de werkvloer. Er is niet voldoende personeel om alle taken naar behoren te doen. De sectoren in de zorg zijn zo met elkaar verweven, dat dit door de hele keten tot problemen leidt. In verpleeghuizen werken niet voldoende mensen, waardoor een patiënt die na een operatie in het ziekenhuis eerst moet revalideren, niet naar het verpleeghuis kan. Hij of zij houdt een bed bezet in het ziekenhuis, waardoor ambulances soms weer weggestuurd worden omdat er geen plek is voor een ander.

Personeelstekort in de geboortezorg

Ook in de geboortezorg is sprake van krapte, waardoor vrouwen die in het ziekenhuis willen bevallen niet altijd naar hun eigen ziekenhuis kunnen. Verloskundigen moeten soms wel vijf ziekenhuizen bellen om te vragen waar plek is voor de vrouw. Wanneer het dan tijd is voor de kraamzorg, kunnen niet altijd de afgesproken uren geboden worden. Ook hier is er sprake van een personeelstekort, waardoor kraamverpleegkundigen soms bij twee gezinnen op één dag moeten werken.

Door: Nationale Zorggids