Financiële steun zorgverleners tijdens corona

Zorgverzekeraars bieden zorgverleners die door de coronamaatregelen minder inkomen hebben financiële steun. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schrijft in een brief aan de zorgbranche dat zorgverleners vanaf 1 mei financiële compensatie kunnen krijgen, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Dit meldt Nu.nl.

Met de regeling wil ZN ervoor zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft dit ook kan krijgen. Zorgverleners kunnen met de financiële compensatie vaste lasten betalen, zoals personeelskosten en huisvestingskosten. 

Welke zorgaanbieders kunnen financiële steun krijgen?

De regeling geldt voor zorgverleners die niet direct met coronapatiënten te maken hebben, namelijk voor zorgpersoneel in mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

ZN: 'voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie'

Zorgverleners kunnen van de regeling gebruik maken zolang de coronamaatregelen duren. In een brief aan de branche- en beroepsorganisaties in de zorg schrijft de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg: "We willen voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie of de vraag of ze hun patiënten kunnen blijven helpen. Daarom hebben zorgverzekeraars gezamenlijk gewerkt aan een solide regeling die houvast biedt voor iedereen én die snel en zorgvuldig uitvoerbaar is."

Door: Nationale Zorggids