Normal_jeugdzorg

Ongeveer vijftig werknemers van de Zeeuwse jeugdzorginstelling Intervence leggen op dinsdag 8 december het werk neer en komen tussen 10.30 en 12.00 uur samen op de Grote Markt in Middelburg. Ze voeren daar actie tegen de voorgenomen sluiting van hun instelling. Dit meldt FNV. 

“Afgelopen dinsdag 1 december hebben de dertien betrokken gemeenten vanuit het niets een plan neergelegd over een sluiting per 1 januari 2021”, zegt Janny Koppens van FNV. “Er is totaal geen rekening gehouden met de kinderen en werknemers en dat is ongehoord.”

Ultimatum met drie eisen

De FNV heeft de dertien gemeenten en Intervence een ultimatum gestuurd dat afloopt op maandagavond 21.00 uur. Mochten de genoemde partijen voor afloop van het ultimatum ingaan op de gestelde eisen, dan wordt de staking omgezet in een vakbondsvergadering, waarin de vervolgstappen worden besproken. Er werken een kleine honderd mensen bij Intervence. Tijdens de staking op 8 december wordt de noodzakelijke zorg aan de jongeren gegarandeerd.

Aam de dertien gemeenten en stichting Intervence heeft de vakbond drie eisen gesteld in een ultimatum. De eerste eis is uitstel van de definitieve besluitvorming over de voorgenomen plannen met een termijn van minimaal drie maanden. Een tweede is het openbaar maken van alle relevante stukken en onderzoeken over de continuïteit van de jeugdzorg. En eis nummer drie gaat over financiële garantie voor salarissen en afvloeiingsregelingen volgens het sociaal plan, ook als Intervence failliet gaat.

Door: Nationale Zorggids