Normal_verpleegkundige_corona_mondkapje

Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen op het terrein van zorg en gezondheid. Het afgelopen jaar zijn deze uitdagingen alleen maar groter geworden door de covid-pandemie. In dit kader zoekt het ministerie van Volksgezondheid een Chief Nursing Officer (CNO) die de bewindslieden van VWS periodiek gevraagd en ongevraagd over de positie van de verpleegkundige beroepsgroep (verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) adviseert.  Het afgelopen jaar heeft de CNO onder andere geadviseerd over de draagkracht van verpleegkundigen, hersteltijd, mentale kracht en zeggenschap. Dit meldt Rijksoverheid.

Ook de komende periode verwacht het ministerie van Volksgezondheid vraagstukken waarvoor de inzet van een Chief Nursing Officer gewenst is. Te denken valt aan thema’s in een nieuw regeerakkoord, zeggenschap in algemene zin, ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep en ontwikkelingen hierop in internationale context.

Sollicitaties kunnen uiterlijk tot en met zondag 7 maart 2021 worden ingestuurd. Zie voor meer informatie de vacaturetekst op de website van Rijksoverheid.

Door: Nationale Zorggids