Meer houvast artsen voor euthanasie bij verregaande dementie

Door het aangepaste standpunt van artsenorganisatie KNMG hebben artsen meer houvast om euthanasie uit te voeren in ingewikkelde scenario’s. Hierdoor kunnen artsen bij mensen met vergevorderde dementie in sommige gevallen euthanasie uitvoeren. Dat meldt NOS.

Voorheen was het niet mogelijk om over te gaan tot euthanasie als iemand wilsonbekwaam was en niet meer kon praten. Bij het nieuwe standpunt van het KNMG kan dat wel, op voorwaarde dat de patiënt het verzoek heeft opgesteld toen hij of zij wilsbekwaam was.

Hoge Raad

Dat dit nu mogelijk is, komt door een besluit van de Hoge Raad van vorig jaar, waarbij een arts niet strafbaar was toen hij euthanasie uitvoerde bij een wilsonbekwame patiënt. Deze patiënt had wel eerder een euthanasieverzoek opgesteld, maar was niet meer in staat om dit verzoek te bevestigen.

Ondraaglijk lijden

Dit nieuwe standpunt geldt alleen in gevallen van ondraaglijk lijden. Ook mag er geen sprake zijn van contra-indicaties. Als de patiënt aangeeft geen euthanasie niet te willen, mag de arts het niet uitvoeren. Er mag volgens KNMG geen enkele twijfel bestaan.

Door: Nationale Zorggids