Fraude-onthullingen dwingen vicevoorzitter LUMC-top om terug te treden

De vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC, Pancras Hogendoorn, legt tijdelijk zijn functie neer na berichtgeving van Omroep West en Follow the Money. Een woordvoerder van het Leids Universitair Medisch Centrum bevestigt dat. Uit de berichtgeving bleek onder meer dat hij wist van fraude met Europese onderzoeksubsidies, maar daar niets aan deed.

Follow the Money en Omroep West spraken met diverse oud-promovendi van het LUMC en hebben een intern veiligheidsrapport uit 2019 in handen. Daaruit werd duidelijk dat Percuros BV, een subsidiebureau waarvan het ziekenhuis gebruik maakte bij de aanvraag van grote internationale onderzoeksprojecten, "bewust fraudeert om persoonlijk financieel gewin te behalen".

Klokkenluider

De Raad van Bestuur was daar al in 2021 op de hoogte van. Een klokkenluider trok in het voorjaar van 2022 aan de bel nadat ze in december 2021 onder meer met Hogendoorn een gesprek had gehad over haar ontslag uit een met Europees geld gefinancierd project, zo melden Omroep West en Follow the Money.

"Hij realiseert zich dat dit beeld hem in zijn functioneren kan hinderen en schadelijk kan zijn voor de reputatie van het LUMC, zolang dit niet objectief is weerlegd. Dit alles is de reden dat hij, in ieder geval voorlopig, zijn taken als decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur neerlegt", zo laat een woordvoerder van het LUMC weten.

Door: ANP