Logo_zilverenkruis_achmea_zorgverzekering

Vanaf 2018 mogen niet-gecontracteerde zorgaanbieders van wijkverpleging geen indicaties meer stellen voor verzekerden van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar wil hiermee de hoge kosten verminderen die de niet-gecontracteerde wijkverpleging in rekening brengt. Wie een indicatie nodig heeft, moet daarvoor aankloppen bij de zorgaanbieders die bij Zilveren Kruis gecontracteerd zijn. Dit meldt Zorgvisie.

Zilveren Kruis blijft wel zorg vergoeden van niet-gecontracteerde wijkverpleging, zij mogen alleen geen indicaties meer stellen. “Het gaat om ons eerlijkheid richting gecontracteerde aanbieders die zo doelmatig mogelijk proberen te werken”, zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis op Nursing.nl. “Met gecontracteerde aanbieders maken we afspraken over onder andere kwaliteit en budgetplafonds.”

Ook zorgverzekeraar VGZ denkt er aan om het inkoopbeleid volgend jaar aan te passen. “We overwegen om met criteria te werken. Maar hoe, dat werken we momenteel uit”, laat een woordvoerder weten. Maar CZ niet geen heil in het veranderen van het inkoopbeleid. “Vooralsnog zien wij liever dat wijkverpleegkundigen kort op de bal kunnen spelen. Heeft de cliënt meer of minder zorg nodig, dan moet de wijkverpleegkundige de indicatie snel kunnen aanpassen”, zegt Yvonne Hijnen, manager zorginkoop verpleging en verzorging bij CZ. Dat past volgens haar ook beter bij de essentie van de invoering van indicatiestelling door wijkverpleegkundigen.

Door: Redactie Nationale Zorggids